Sunday, January 31, 2010

فلسفه فوتبال و دکتر داوری اردکانی


این آقای دکتر داوری از اساتید قدیمی فلسفه در ایران هستند و دیر زمانی ایشان را فیلسوف و ایدئولوگ ِ جمهوری اسلامی میدانستند. ایشان سال 1346 دکترای فلسفه خودشان را گرفتند و از شاگردان سید احمد فردید بودند. و نوشتارهای این فیلسوف فرهنگ در نشریۀ سوره که مقابله به مثلی بود با کیان.... همراه میرشکاک و مددپور و... دیگر دوستان فردیدی یاد کسانی که سوره میخواندند هستند!
الغرض اینکه امروز مصاحبه ای پیدا کردم از ایشان در باب «فوتبال» ! البته از نوع فلسفی ِ آن
این مصاحبه در اریبهشت همین امسال انجام شد اما در کوران انخابات مورد توجه واقع نشد
صاحبه با یك متفكر جدى مثل «رضا داورى» درباره فوتبال شاید كار عجیبى به نظر برسد. این تا حدى به این امر مربوط مى شود كه فوتبال امرى تفننى و فلسفه موضوعى كاملاً جدى است، اما چه كسى گفته كه امور مربوط به تفنن در دوره ما امورى پیش پا افتاده و غیر جدى هستند. بازى در دوران ما جایگاهى كاملاً جدى دارد و در میان بازى ها فوتبال موردى بسیار ویژه است. آنچه در پى مى آید حاصل همین تلقى است. گفت وگو با «رضا داورى» درباره بازى جدى فوتبال را بخوانید:

متن کامل را در سایت ایشان بخوانید

 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Donbaleh
 • Technorati
 • Balatarin
 • twitthis

0 comments:

 
ساخت سال 1388 سکوت.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده