Wednesday, January 06, 2010

این روزهای مرده خدا هم درد می کشد.


از اون مناظرۀ کذایی تا به امروز هیچوقت موسوی رو اینقدر مظلوم ندیده بودم و البته تنها.....
نمیدانم آنها که روزنامه ها به خاطر انتشار بیانیۀ موسوی مورد «تذکر» قرار داده اند این عکس را دیده اند یا نه؟ اما آنها خوب میدانند که موسوی در آخرین بیانیه اش، حتی اشاره ای به فوت خواهر زاده اش نکرد! اصلاً نه به روی خودش و نه به روی کسی آورد که «شهادت» برادر زاده اش هشداری برای خود موسوی بود.
موسوی میتوانست از فوت برادر زاده اش بهره ها ببرد. اما او متواضعانه از این «امتیاز» گذشت و مظلومانه برادرزاده اش را به خاک سپرد.
چقدر کثیف است سیاست...
و چقدر حقیرند تشنگان قدرت...

 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Donbaleh
 • Technorati
 • Balatarin
 • twitthis

0 comments:

 
ساخت سال 1388 سکوت.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده