Tuesday, October 05, 2004

آری آغاز دوست داشتن است؟

آری آغاز دوست داشتن است؟
به کدامین سبب
وقتی که گلهای محبت در دشت بیکران عشق زیر قدوم غروری بی دلیل
معدوم میشود.پایان راه را می توان دید.پس باید بدان اندیشید که نشاط عهد شباب را فنائیست بس دردناک و نازیبا
اگر گریزی بر این مرثیه تلخ نباشد و عشق را این چنین است که می توان قصیده ای مرگوار یافت بر آستان زیبای جوانی.و تنگنائی غریب کز دریچه آن زندگی مرثیه ای منفور است
آری از همین دوست داشتن زیبا
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Donbaleh
 • Technorati
 • Balatarin
 • twitthis

0 comments:

 
ساخت سال 1388 سکوت.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده