Thursday, February 24, 2005

............... ........................

شاید فلسفه ی دوره گردی من در چرک نوشته های سرگردانی ام نهفته بود که می خواستم با آنها کیمیاگری کنم شاید هم برعکس.
اما اکنون همه ما از کوی خراباتی خویش بیرون آمدیم و می خواهیم ترانه ای مشترک بخوانیم. و طریق عشق ورزی را به همه بیاموزیم تا گریزی باشد از این سکوت وشاکر باشیم ازاحدی که در این روزگار پر دغدغه میز بان ما شد.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Donbaleh
 • Technorati
 • Balatarin
 • twitthis

0 comments:

 
ساخت سال 1388 سکوت.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده