Tuesday, March 13, 2007

تهاجم فرهنگی بهانه ای برای خوش خدمتی

مدتهای مدیدی است در مملکت ما جمعی از به اصطلاح اسلام دوستان ( یعنی آنها که برای خوش خدمتی پیش رئیس روسا بیضه هایشان را میلیسند!) داد میزنند:
ای وای!
تهاجم فرهنگی!
بدبخت شدیم!
اسلام در خطر است!
آقا امام زمان دلش گرفته!
که چه؟ چه شده است؟ تهاجم فرهنگی دارد دین و ایمانمان را به باد فنا میدهد! دیگر بدبخت شدیم! بیچاره شدیم! و از این حرفها! (حالا بماند که خود این افراد یا آقا زاده هاشان! سرتاپا تهاجم فرهنگی زده هستند!)
دلیل من از پیش کشیدن این بحث این نیست که من بخواهم داعیه ی تجدد سربدهم و بگویم آقا چه اشکالی دارد ما هم با کلاس باشیم! چه اشکالی دارد ماهم اروپائی باشیم!
نه منظور من گفتن این حرف مسخره هم نیست! همان اروپائی ها که خیلی از انسانهای احمق سرزمین ما دوست دارند مثل آنها بشوند در حال برگشتن از آن دوران مدرنیسم هستند و به بهانه ی پست مدرن شدن دارند خیلی از فرهنگها و سنت های قدیمی را در سرزمین شان زنده میکنند!
اما این دلیل نمیشود که اروپائی ها نخواهند از مزایا و امکاناتی مدرنیسم که برایشان آورده استفاده نکنند.
ما در جامعه ی خودمان داریم به عینه می بینیم که سیاستهای افراطی و تندرویهای نهادها و سازمانهای توده ای مسلک و کور بین با سختگیریهای بی فایده و مضحک خود چه تاثیر سوئی در دین اسلام گذاشته است. باور نمیکنید؟! کاری ندارد آقا جان! سری به مجامع همین نسل سومیها همین جوانان برومند مملکت بزنید، ببینید از اسلام چه تصوری در ذهنشان ایجاد شده است! البته احتیاج به این هم نیست! کافیست عصرها (مخصوصا که حالا روزهای آخر سال است و تمام ملت از خانه هایشان بیرون میروند) شما هم سری به خیابانهای شهر بزنید و از دیدن سرو وضع جوانهای برومند ایران زمین کمال سوء استفاده را ببرید!
ادامه دارد
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Donbaleh
 • Technorati
 • Balatarin
 • twitthis

0 comments:

 
ساخت سال 1388 سکوت.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده