Saturday, March 10, 2007

سلامی از یک سیب گاز خورده!!

خب بعد از وقفه ای طولانی در حالی که خیلیها درگیرو دار دغدغه های پایان سال هستند و دارند وادی وبلاگ رو ترک میکنند ما برگشتیم. حرفهای زیادی برای گفتن دارم. درد دلهائی که تر جیح میدم به هیچکس نگم. هرچند که خیلیها منو میشناسن و میدونن که من کی ام ولی .....
مرا گاز زرده اند
بیهوده از این دریچه درخت می روید
بیهوده از این دریچه میوه بر می آید
مرا به حسرت رنگ کشاندند و اکنون
بیهوده تر از سیاهی به سیاهی عمیق روی آورده ام .
بر میگردم. حتما
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Donbaleh
 • Technorati
 • Balatarin
 • twitthis

0 comments:

 
ساخت سال 1388 سکوت.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده